top of page

Krátký přehled kurzů

2013 / 2014
 • Mlýn Osvračín

 • 9 / 12 účastníků

 • 2 KONCERTY, Osvračín a Staňkov, kostel Sv. Jakuba

 • 2 lektoři 

2016
2015
 • Zámek
  Spálené Poříčí

 • 22 účastníků

 • 1 koncert ve Spáleném Poříčí

 • 2 představení 
  opery DIDO & AENEAS Henryho Purcella v Plané a Nebílovech

 • 4 lektoři

 • Zámek
  Spálené Poříčí

 • 21 účastníků

 • 1 koncert v kostele Sv. Mikuláše,
  Spálené Poříčí

 • 3 představení opery LA DAFNE Marca da Gagliana ve Spáleném Poříčí, Nepomuku a Nebílovech

 • 5 lektorů

      2017
 • Zámek Spálené Poříčí

 • 19 účastníků

 • 3 představení 
   EPILOG a opera VENUŠE & ADONIS J
  ohna Blowa ve Spáleném Poříčí,
  Plané a 
  Nepomuku

 • 5 lektorů

     2018
 • Zámek Spálené Poříčí

 • 27 účastníků

 • 3 představení  
  semi-opera BOUŘE J
  ohna Weldona
  ve Spáleném Poříčí,
  Březnici a 
  Všerubech

 • 6 lektorů

Petra Pospíšilová, Michael Pospíšil

      2022

 • České Budějovice

 • 14 účastníků

 • 3 koncerty  
  ESTENSISCHE MU
  SICALIEN 179 (EM 179)
  Raně barokní árie z rakouské Národní knihovny
  Borovany, Třeboň, České Budějovice

 • 4 lektoři

     2019
 • Zámek Spálené Poříčí

 • 24 účastní

 • 3 představení
  opery ACIS & GALATEA
  od G. F. H
  ändela ve Spáleném Poříčí,
  Březnici a Praze

 • 5 lektorů

     2021

 • Klatovy

 • 16 účastníků

 •  ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) Raně barokní árie z rakouské Národní knihovny

 • 3 koncerty v Klatovech, Spáleném Poříčí a kostele Sv. Barbory ve Všekarech

 • 4 lektoři

      2023

 • Plzeň

 • 11 účastníků

 • 3 koncerty  
  LAMENTO di ARIANNA Claudia 
  Monteverdiho & i
  talské árie antiche

 • 3 lektoři

Markéta Malcová, Jana Vacíková
JAK TO ZAČALO 

V roce 2013 a 2014 byl kurz věnován individuální výuce vokální techniky s Markétou Malcovou a výuce interpretace staré hudby pod vedením klavíristy a kontratenoristy Jamese Graye.

V roce 2015 byl představen ambicióznější projekt a mladá talentovaná režisérka Heather Hadrill z Irska byla přizvána k režii inscenace mistrovského díla Henryho Purcella DIDO A AENEAS, viz https://www.youtube.com/watch?v=SmHHYDq9f7Q

V roce 2016 byla uvedena tři představení raně barokní opery LA DAFNE od Marca da Gaglianiho.

V červenci 2017 jsme uvedli tři představení velmi úspěšné inscenace VENUŠE A ADONIS od Johna Blowa (Purcellova současníka). Roli Venuše interpretovala studentka bratislavské Vysoké školy múzických umění, sopranistka Eva Dovcová; jejího partnera ztvárnil irský tenorista Myles Doyle. Představení předcházel Blowův sborový EPILOG.

V létě 2018 jsme nastudovali a uvedli semi-operu Johna Weldona THE TEMPEST, původně připisovanou H. Purcellovi. V hlavních rolích se představili Pavel Kšica (Neptun), Bára Čížková (Amfitrite), Ruth Gallagher (Aeolus) a další.

Kurz 2019, ACIS A GALATEA: dvouaktová verze této opery od Georga Frederica Händela byla představena na Letním kurzu v roce 2019, pochází z roku 1739 a ve všech podstatných rysech zůstala velmi blízká původnímu dílu.

Po přestávce v roce 2020 vyvolané pandemickou krizí jsme v roce 2021 a 2022  interpretovali některé ze 60 zcela neznámých raně barokních árií, které nedávno objevil James Gray v rakouské Národní knihovně. Tyto krátké a velmi půvabné italské árie se ukázaly jako ideální materiál pro naše žáky, kterými jsou často studenti hudebních konzervatoří, ale i amatéři.

V létě 2023 jsme přistoupili k samotnému začátku italského baroka při studiu a scénickém provedení Monteverdiho scény LAMENT DI ARIANNA, spolu s dalšími vokálními a instrumentálními díly této hudební éry.

LEKTOŘI KURZU A JEJICH FILOSOFIE

Lektoři jsou pokračovateli Lajose Samosziho, maďarského zpěváka a pedagoga, a jeho osobitého přístupu k výuce zpěvu. Všichni jsou bývalými žáky jeho dětí, Hedy a Edwina Samosziho, a jeho věrné asistentky, prof. Terezie Blumové. Ti všichni zasvětili svůj život a profesionální dráhu právě Samosziho principům zdravého vedení hlasu. Jejich nejvěrnější žáci dnes v různých částech Evropy, USA a Asie pokračují ve výuce volného, přirozeného zpěvu, vycházejíce při tom ze Samosziho zásad. 

Terezie Blumová, původně sama klavíristka, se v r. 1930 stala na osm let asistentkou tohoto budapešťského profesora zpěvu, a po válce pokračovala v Praze ve výuce této jeho původní, velmi originální metody. Byla nazývána lékařkou hlasu a v mnoha případech se jí podařilo těmito jemnými cvičeními vyléčit i uzlíky na hlasivkách. Podle slov tehdejšího odborníka na starou hudbu, prof. Korejse, byla i jedinou vokální pedagožkou v Praze, která dokázala učit kontratenory. Prof. Blumová vychovala mnoho vynikajících sólistů působících v Čechách i v zahraničí, ale také mnoha výborných zpěváků z Pražského filharmonického sboru, Českých i Pražských madrigalistů a později Pražského komorního sboru. Jana Lewitová, dlouholetá žákyně prof. Blumové, která věnovala velkou část svého života staré hudbě, o tomto způsobu výuky zpěvu píše:
"Hlas je znějící výdech. Plyne-li dech přirozeně, je přirozený a zdravý i hlas. Před 2. světovou válkou v Budapešti rozvinul profesor Samoszi metodu, jak prostým způsobem - blokováním svalů, které se podvědomě napínají a brání volnému výdechu, resp. zpěvu - umožnit návrat ke spontánní, zdravé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozující proces, protože s uvolněným výdechem hlas optimálně - bez jakéhokoli tlaku - rezonuje, a jeho vibrace prospívají celému organismu i duševnímu rozpoložení."

 

www.janalewitova.cz

www.liberocanto.org

www.scuoladelcanto.com

ÚČASTNÍCI 

Kurz je otevřen jak začínajícím profesionálním zpěvákům, tak i amatérům se zájmem o starou hudbu a o zkoumání potřebné vokální techniky pro barokní repertoár. Minulí účastníci uvádí, že se jim výrazně zvýšilo sebevědomí v pěveckém projevu, a mnoho studentů se vrací opakovaně. Většina účastníků pochází z České republiky, ale nechybí ani pravidelná skupina z Irska, a měli jsme tu již zpěváky ze Slovenska, Maďarska, Německa, Itálie, Nizozemska a Hongkongu.

Monteverdi, Lament di Arianna, Course in Early music 2023
bottom of page