top of page

Galerie

2015 Henry Purcell DIDO & AENEAS: 

2015 Henry Purcell DIDO & AENEAS: 
2015 Henry Purcell DIDO & AENEAS: 
2015 Henry Purcell DIDO & AENEAS: 
2015 Henry Purcell DIDO & AENEAS: 

2016 Marco da'Gagliano LA DAFNE:

2016 Marco da'Gagliano LA DAFNE:
2016 Marco da'Gagliano LA DAFNE:
2016 Marco da'Gagliano LA DAFNE:
2016 Marco da'Gagliano LA DAFNE:

2017 John Blow VENUS & ADONIS:

2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:
2017 John Blow VENUS & ADONIS:

2018 John Weldon THE TEMPEST:

2018 John Weldon THE TEMPEST:
2018 John Weldon THE TEMPEST:
2018 John Weldon THE TEMPEST:

2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:

2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:
2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:
2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:
2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:
2019 George Frideric Händel ACIS & GALATEA:

2021-2022 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 raně barokních árií z rakouské Národní knihovny

2021 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library
2021 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library
2021 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library
2021 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library
2021 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library
2022 ESTENSISCHE MUSICALIEN 179 (EM 179) 60 Early Baroque arias from the Austrian National Library

2023 Claudio Monteverdi LAMENTO di ARIANNA & Italian Arie Antiche: 

2023 Claudio Monteverdi LAMENTO di ARIANNA & Italian Arie Antiche: 
2023 Claudio Monteverdi LAMENTO di ARIANNA & Italian Arie Antiche: 
2023 Claudio Monteverdi LAMENTO di ARIANNA & Italian Arie Antiche: 
2023 Claudio Monteverdi LAMENTO di ARIANNA & Italian Arie Antiche: 
bottom of page