top of page

Náš tým

James Gray

JAMES GRAY
Dirigent

James Gray vystudoval klavír v Londýně u Tamas Vesmas a Marie Curcio a ve studiích pokračoval na AMU v Praze u Ivana Moravce. Dále studoval jako italský státní stipendista na londýnské Královské akademii hudby a pokračoval ve „Studijním centru renesance hudby” (Centro Studi Musicali Rinascimentali) ve Florencii. Získal diplom bakaláře na „Otevřené univerzitě” (The Open University), kde následně dokončil studium jako magistr společenských vědve specializaci na florentskou hudební kulturu 19. století. 

Okruh Jamesova specifického zájmu zahrnuje: florentské monody; anglický ayre/kavalírské písně; italskou renesanci a baroko, francouzské melodie z konce 19. století; anglické písně 20. století; (klasický) ragtime. James působil jako hostující dirigent u Pražských madrigalistů v letech 1980 - 1981 (Berlín-TV debut 1981) předtím, než se přestěhoval do Německa, kde pracoval jako korepetitor v Národním divadle v Mannheimu. Jamesův přesun do Itálie byl odrazem jeho vzrůstajícího zájmu o italskou barokní hudbu a dřívější působení na La Chaise-Dieu Festival 1984 (který přenášela francouzská televize) a na třístém výročí Domenica Scarlattiho v roce 1985 (Rozhlas Madrid, španělská televize) ho vedly k pravidelnému působení ve střední Evropě. Jamesovy nahrávky zahrnují: Domenico Scarlatti „Nepublikované kantáty”; Monteverdi „Pláč Ariadny” atd. („Grand Prix” Académie du Disque Français); Benedetto Marcello „Nepublikované vokální práce”.

James je dirigentem Horti Annalenae (1989) (baroko), a vedoucím Mayfair Quartet/Quintet (2004/2012) (Ragtime). V roce 2012 založil Piccadilly Piano Quintet – dříve Quintetto AKHAR, spolu s nímž byl odměněn „Velkou cenou cti” za komorní hudbu na 85. Mezinárodní soutěži hudby Léopolda Bellana v Paříži. V roce 1994 byl spoluzakladatelem orchestru mladých L’Orchestra Sinfonica di Firenze (generální tajemník 1994-97) a v letech 1995-2002 byl pověřen vokální studiív Institutu Diocesano di Musica Sacra. Byl varhaníkem v bazilice Svatého Ducha
ve Florencii (od r. 2008) a byl uměleckým vedoucím Organa sonent! v Palazzo Pitti (2008-2013). Momentálně J. Gray připravuje edici „Ferdinando Giorgetti - Druhý klavírní sextet“. Od roku 2013 je uměleckým vedoucím, dirigentem a korepetitorem Kurzu staré hudby.

Markéta Malcová

MARKÉTA MALCOVÁ
Mezzo-soprán / individuální lekce

Markéta Malcová vystudovala Pražskou hudební konzervatoř a následně pokračovala v intenzivním soukromém studiu u prof. Terezie Blumové.
Vystupovala jako sólistka i jako členka souborů staré hudby, včetně souboru Musica Fresca, Schola Benedicta a Pražského katedrálního sboru. Jako členka Pražského komorního sboru vystupovala deset let v koncertních a operních sálech po celé Evropě - včetně Royal Opera House ve Wexfordu (v jihovýchodním Irsku), kde žije od r. 2002. Vedle soukromé výuky Markéta vyučovala sólový zpěv na Akademii staré hudby v Týnské škole v Praze, na Vyšší pedagogické škole ve Sv. Janu pod Skalou a ve Wexford School of Music. Po příchodu do Irska založila také svoji soukromou školu zpěvu Scuola Del Canto Libero. Markéta byla zakladatelkou a sólistkou skupiny moravských lidových písní Kyčera a spoluzakladatelkou komorního sboru Wexford Chamber Choir, který byl zformován z jejích žáků. Od r. 2013 je uměleckou vedoucí Kurzu staré hudby.

www.scuoladelcanto.com

Kinga Cserjési

KINGA CSERJÉSI
Soprán / individuální lekce

Kinga Cserjési je licencovanou učitelkou Libera Canto a od roku 1999 vyučuje zpěv v Budapešti a New Yorku.

V letech 2013 - 2015 působila jako učitelka na seminářích Il Cuore Canta v New Yorku. Kinga zpívala na mezinárodní scéně jako sólistka a členka různých sborů a vokálních souborů. Je členkou maďarského vokálního souboru Bartok's Roses a La Compagnia Amarillis s Deborou Carmichael. Vystudovala dirigování sborů a Kodalyovu metodu na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti a postgraduální studium staré vokální hudby na konzervatoři Brabants v Nizozemsku. 
Od roku 2022 je lektorkou Kurzu staré hudby.

www.liberocanto.org

JOHANNA FOLDESI
Soprán / individuální lekce

Johanna Földesi se narodila v roce 1986 v Gyula v Maďarsku. V roce 2003 začala chodit na hodiny zpěvu u Erzsébet Feichterand Zsolt Oláh a v roce 2006 byla přijata na baptistickou teologii, kde studovala dirigování sboru. V roce 2008 pokračovala ve studiu v Nizozemsku na Fontys Conservatoirev Tilburgu, kde studovala starou hudbu v pěveckých třídách Ildikó Hajnal a Peggy Hegeman. Bakalářský titul získala v roce 2012 a magisterský titul v roce 2014. Studovala zpěv podle přístupu  Libero Canto (Kinga Cserjési, Heent Prins a Deborah Carmichael) – později také nastoupila do Teacher Education of LC, což jí velmi pomohlo jako hudebnici, učitelce zpěvu a sbormistryni. Je zakládající členkou Scherzi Musici a NoWoC, pravidelně vystupuje s historickým středověkým souborem  Carole et Brullare a je sbormistryní  Emmauszangers v Tilburg-Reeshof a Kamerkoor Terpander v Baarle-Nassau.

JUNKO GRAY  
Vokální terapie / skupinové rozezpívání

Junko Gray studovala zpěv na Laulukoulu ve Finsku, kde úspěšně absolvovala čtyřletý diplomový kurz Uncovering the Voice*, následovalo studium oboru Art Song. Paralelně studovala v Německu u Thomase Adama v Langenbergu v Německu, kde získala diplom v oboru terapie zpěvem. Po období, kdy pracovala jako asistentka pedagoga v Laulukoulu a také jako učitelka a terapeutka dětí, seniorů a mentálně postižených, se přestěhovala do Itálie, kde pokračuje ve své práci a studiu ve Florencii. Od roku 2023 je lektorkou Kurzu staré hudby.

*Přístup vyvinutý Valborgem Werbeckem Svärdströmem pod záštitou Rudolfa Steinera.

KRISTINA MACHOŇOVÁ 
Scéna, režie

Kristina Machoňová pochází z divadelně-hudební rodiny, věnovala se baletu, folklórnímu tanci a dramatické výchově. Vystudovala Uměleckoprůmyslovou střední školu v Plzni a vyšší odbornou školu v Písku a od té doby se věnuje restaurování historických památek. Od roku 2017 je součástí Kurzu staré hudby. V roce 2023 se ujala choreografie a režijního nastudování představení. Letos bude mít na starosti režii, choreografii a scénu.

GABRIELA MACHOVÁ 

Návrhářka kostýmů

Gabriela Machová je absolventkou oboru Dějiny evropské kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté byla studentkou klasického zpěvu na opavské konzervatoři.

V r. 2018 se poprvé účastnila Kurzu staré hudby jako studentka, v r. 2019 navrhla a ušila kostýmy pro Händlovu operu Acis a Galatea. Od té doby se intenzivně věnuje vytváření historických kostýmů. Gabriela se stala nepostradatelnou součástí Kurzu staré hudby, kde je od r. 2021 zodpovědná za realizaci veškerých kostýmů a rekvizit. 

VLADIMÍRA MACHOŇOVÁ 

Vedoucí orchestru barokní opery

Vladimíra Machoňová studovala na plzeňské konzervatoři u prof. Jindry Holotové a prof. Otty Lébra. Po absolutoriu nastoupila jako členka orchestru DJKT v Plzni a průběžně se věnovala pedagogické činnosti.  Řadu let působila jako primáška folklorního souboru Gaudeamus při VŠE Praha,  který opakovaně vyhrával folklórní soutěže v Čechách a na Slovensku, hráli na Pražském Jaru i  na Světovém folklórním festival v Dijonu. Vladimíra dále spolupracovala s komorním souborem staré hudby Musica pro Sancta Cecilia při konzervatoři Jana Deyla v Praze. Od r. 2003 je členkou Plzeňské filharmonie a vede chrámový sbor ve Spáleném Poříči, který získal 1. místo v soutěži regionu za provedeni Rybovy vánoční mše. Od r. 2015 hraje první housle v orchestru našeho kurzu.

bottom of page